Letní ateliér: Posviť si na šerosvit! Provided by Goout

Event has expired view similar events

Schwarzenberg palace Hradčanské náměstí 2, Praha 1

External links EventEventVenue

For children

3900 CZK

Czech description only

Description

Letní ateliér pro děti ve věku 7–9 let.

Posvítíme si na tajemná zákoutí šerosvitu v dílech velkých mistrů minulosti, například v obrazech holandského malíře Rembrandta či českého Petra Brandla. Můžeme odhalovat roušku sépiových linií velkých kreslířů, poznávat Rembrandtovy hrdiny inspirované dalekou Indií a nechat se vést valerovou perokresbou. Pokusíme se výtvarně zachytit i naše vlastní hrdiny a oživit stíny přízraků z pláten Schwarzenberského paláce. Inspirací nám bude zejména Rembrandt, jeho současníci a expozice Staří mistři.

MgA. Tereza Kohoutová – Absolventka AVU Praha obor malba, na PedF UK v Praze studium výtvarné výchovy pro ZUŠ a odborné výtvarné školy. Věnuje se volné tvorbě – malbě a keramice. Pracuje jako externí lektorka NGP v Anežském klášteře a také ve Schwarzenberském paláci. Působí jako výtvarný pedagog při vedení příměstských táborů s výtvarným zaměřením nebo letních ateliérů pro NGP. Několik let se věnuje kurzům figurální kresby pro dospělé.

MgA. Olga Pětivoká – Externě spolupracuje s NGP od r. 2009, je absolventkou VŠUP Praha, působí v zahraničních projektech. Edukativním přístupem představuje pohledy na klasické, asijské i současné umění s návazností tradičních výrazových technik. Osobností je umělkyně, designérka, technička bambusových staveb, divadelnice stínového divadla a hráčka na bambusové nástroje.

Alena Kingham – Připravuje výtvarné ateliéry i další programy pro návštěvníky všech generací, též pro klienty ze zahraničí. Věnuje se také výuce jazyků a umění, mj. na VŠ ARCHIP nebo na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Vystudovala FF UK, obor bohemistika a PedF UK, obor germanistika. V NGP se již dvacet let snaží o co nejpřátelštější zprostředkování světa výtvarného umění dětem i dospělým.

Změna programu vyhrazena vzhledem k probíhající pandemii.
Kontakt: letniateliery@ngprague.cz