Letní ateliér: Dovnitř a ven Provided by Goout

13th July, 12:00

Convent of St. Agnes of Bohemia Anežská 12, Praha 1

External links EventEventVenue

For children

3900 CZK Buy your tickets

Czech description only

Ateliér pro děti od 7 do 9 let.

Jak se dostat do umění, dovnitř obrazu nebo alespoň pod jeho slupku? Zdá se, že jsou tu skryty nějaké příběhy, ale jak jim porozumět? Kdo jsou ty postavy s pitoreskními, někdy strašidelnými výrazy, které dokázaly otřást světem? Nezbývá, než se zavrtat pěkně hluboko a vydat se cestou objevování a touhy po neznámém. Během ateliéru navštíví děti stálé sbírky NGP – Anežský klášter a Schwarzenberský palác a nahlédnou i do aktuálních krátkodobých výstav. Výtvarná hra je to, co je bude zajímat. Budou pracovat nejen s barvami, ale například s kovovou fólií a dalšími tradičními i netradičními výtvarnými materiály.

Mgr. Radka Kratochvílová – Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, Střední odbornou školu obchodní – obor propagace a obor výtvarná výchova na PedF UK v Praze. Průběžně vede výtvarné dílny pro děti. Věnuje se malbě keramiky, příležitostně reklamní grafice. Spolupracuje jako externí lektorka s NGP.

Mgr. Barbora Uchytilová – Je studentkou oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK se zaměřením na středověk. Působí jako externí lektorka v Anežském klášteře, kde se věnuje školním programům, podílí se na víkendových dílnách a provádí komentované prohlídky pro veřejnost.

Změna programu vyhrazena vzhledem k probíhající pandemii.
Kontakt: letniateliery@ngprague.czTickets