Lesníkův rok Provided by Goout

Today, 12:00

National Museum of Agriculture Kostelní 44, Praha 7 – Letná

External links EventVenue

Exhibitions

0–150 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Naše lesy jsou od po staletí obhospodařovány lesníky. Nová expozice v Národním zemědělském muzeu v Praze nabídne zážitkovou a vzdělávací výstavu Lesníkův rok, která představí typické práce lesnického roku.

Návštěvníci se seznámí s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity (zalesňování, ochrana lesa, semenářství), s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. Součástí výstavy budou kromě exponátů sbírkových předmětů a jednotlivých kulis a místností (kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint) také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice.