Kurt nafurt Provided by Goout

Permanent

Kupe Janská 7, Opava

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Description

Stálá expozice sochaře Kurta Gebauera. Kurt Gebauer (* 1941, Hradec nad Moravicí) je český výtvarník a vysokoškolský pedagog. Studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně (1955–1956), Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích (1956–1959), a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.