Krizová intervence v terapeutické praxi Provided by Goout

Event has expired view similar events

Online Česká republika

OtherOnline events

290–990 CZK

Czech description only

Description

Online kurz krizové intervence pro terapeuty pod vedením krizových interventů Táni Mančíkové a Michala Knihy. Kurz sestává ze tří setkání; možné je zakoupit nejen vstupenky na kurz jako celek, ale také na jednotlivé lekce.

18. 2. 2021 19:00 | Sebevraždy
První část online kurzu krizové intervence s předními odborníky Michalem Knihou a Táňou Mančíkovou se zaměří na téma sebevražd. Lekce bude věnována sebevražednému myšlení klientů s různou mírou akutnosti (úvahy, plán, započatá sebevražda), ale i konkrétním technikám krizové intervence, které jsou využitelné pro práci terapeuta se sebevražedným klientem v různých formách kontaktu (F2F, online, telefon, chat). Prostor bude také pro diskusi i dotazy.

18. 3. 2021 19:00 | Sebepoškozování
Druhá část kurzu krizové intervence se zaměří na teoretickou i praktickou rovinu při práci s tématem sebepoškozování v terapeutickém vztahu. Lektoří ukáží, na jakém principu sebepoškozování vzniká a jaké jsou jeho formy a dynamika, na konkrétních ukázkách ilustrují možné techniky krizové intervence při práci s akutní tenzí a nutkáním si ublížit a nabídnou využití principu „harm reduction“ při práci se závislostním sebepoškozováním. I v tomto případě bude prostor pro diskusi a dotazy, vzájemné sdílení zkušeností a inspirace.

29. 4. 2021 19:00 | Emoční rozrušení
Třetí (závěrečná) část se zaměří na práci s emočním rozrušením. Lektoři nabídnou jednotlivé techniky práce s prožíváním akutní krize projevující se například úzkostí, panikou, pláčem či vztekem. Účastníci získají vhled do problematiky prožívání krize a způsobu práce s ní na rovině tělesné, kognitivní a především emoční. V těchto třech rovinách nabídnou lektoři konkrétní tipy jak s různými formami emočního rozrušení pracovat. I tentokrát vznikne prostor pro diskusi a dotazy.

O lektorech: Táňa Mančíková a Michal Kniha jsou krizoví interventi s více než desetiletou praxí na různých linkách důvěry. V kurzech projektu Takmile se Michal s Táňou věnují využívání techniky krizové intervence např. při práci složek integrovaného záchranného systému a v ostatních pomáhajících profesích. Oba lektoři pracují také jako terapeuti.