Konference INSPO Provided by Goout

Today, 10:00

Prague Congress Centre 5. května 65, Praha 4

External links EventVenue

Other

Czech description only

Description

Jubilejní 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami představí nejnovější technologie a projekty usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Dopolední program je společný pro všechny, odpoledne probíhá paralelně ve třech sekcích:
- Přístupnost nejen webu
- Využití ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- ICT pro osoby se sluchovým postižením

Součástí konference je i výstavní část, v níž více než 30 organizací předvede aplikace, kompenzační pomůcky a služby pro uživatele s různými hendikepy.