Karel Adamus: Minimální metafory Provided by Goout

09.10.2020 - 10.04.2021

Fait Gallery Ve Vaňkovce 2, Brno-město

External links EventVenue

Exhibitions

0–150 CZK

Czech description only

Description

Koncepce výstavy Karla Adamuse cílí zejména na část rozsáhlého souboru Minimálních metafor, u nichž se od roku 1974 výrazně prosadila konceptualizace jeho tvorby. Tento zcela svébytný typ konceptuální poezie, skládající se z metafor tvořených verbálním či vizuálním prvkem a jeho následným významovým přehodnocením v názvu, dále od roku 1976 rozvíjel v souboru Kopií, v nichž kromě hry s pojmy originál a kopie rovněž malbou akvarelem či kresbou artikuloval nebo pozměňoval význam původního díla.