Jindřich Štreit: Cykly Provided by Goout

Event has expired view similar events

National Museum of Agriculture Kostelní 44, Praha 7 – Letná

External links EventVenue

Exhibitions

0–150 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Dva fotografické cykly Jindřicha Štreita zachycující české zemědělství v 80. letech 20. století a v roce 2018, doplněné o exponáty věnované cyklům lidského života, základní cykly energie, hmoty a života.

Jindřich Štreit a fotografie venkova je neoddělitelné spojení. Fotografování venkovského života, spojeného s prací v zemědělství, se věnuje již od 70. let minulého století. Mnoho z jeho záběrů se stalo doslova ikonickými fotografiemi české dokumentární fotografie. Všechny fotografie na této výstavě jsou veřejnosti představeny poprvé. Zemědělský rok je závislý na přírodních cyklech a konkrétních podmínkách, které příroda připraví. Ovlivňuje ho mnoho proměnných, a přesto se již po tisíce let stále opakuje. V průběhu času se mění krajina a klimatické poměry, mění se společenské okolnosti, stroje a technologie, jiní jsou i lidé, kteří se zemědělským činnostem věnují. Vystavené fotografie sledují tyto změny za posledních více než 30 let. Začínáme v 80. letech 20. století, kdy v oboru zemědělství pracovalo ještě přes půl milionu lidí. Právě v této době se odehrávají příběhy a situace, které Jindřich Štreit zachytil na severní Moravě. Je to prostředí, které zná velmi důvěrně. Žil přímo mezi lidmi, kteří pracovali v podniku Státní statky Bruntál, byl jedním z nich. Přítomnost fotoaparátu byla pro ně naprosto samozřejmá, proto jsou jeho fotografie tak výjimečné svojí autentičností. Cílem výstavy je upozornit na jevy, které se se zdají samozřejmé, ale nebývá jim věnována dostatečná pozornost. Způsob vyjádření je propojen s uměním. Smyslem výstavy je inspirovat, naučit se dívat na zdánlivě jasná a jednoduchá témata z různých úhlů pohledu.

Do výstavního projektu se na otevřenou výzvu Národního zemědělského muzea zapojili také mladí umělci, kteří vytvořili interaktivní objekty na téma základních cyklů energie, hmoty a života. Vznikl tak multidisciplinární výstavní projekt, který odborně pojednává uvedená témata díky profilaci jednotlivých kurátorů a současně spojuje umění, vědu, hravost a kreativitu.