Jakub Ra, New Aliens: Juice Me

Event has expired view similar events

INI Project Jeronýmova 88/9, Praha

External links EventVenue

Other events

Czech description only

Diskuze na téma trendu pití raw vegan šťáv.

Proč je odšťavňování poslední trend ve zdravé stravě? A je to pouhý trend nebo přirozený vývoj v postkapitalistické společnosti a odpověď na enviromentální problémy planety? Diskutovat budou New Aliens s veřejností a hosty. Hlavním hostem bude fruitariánka a nonmodelka Alex Wortex.

Rezidence Jakuba Ra, pracujícího s komunitou lidí z New Aliens Agency, se bude zabývat otázkami přirozenosti a zranitelnosti, které jsou nepochybně spjaté s identitou, egem, genderem a společností. Ve správném a bezpečném prostředí, kde neexistuje hierarchie, se však můžou rozvíjet nové vize hybridních budoucností. Klíčovými slovy jsou syntéza, intuice, komunita a vědomí.

Pro New Aliens je důležité přizvat k sobě skrze své statementy nové osoby, které se ztotožňují s jejich vnímáním současného světa a budoucího směřování. Proto většina akcí bude vycházet z práce s komunitou, happeningy budou pro veřejnost a performance budou mít určitý rituální charakter.

Jakub Ra je vizuální umělec, performer, kreativní manažer, LGBTQ aktivista a vedoucí nonmodelové agentury New Aliens. Dlouhodobě a intenzivně se věnuje tělu jako ústřednímu fenoménu své tvorby.

New Aliens Agency je nonmodelingová agentura, která je unikátní ve svém celistvém přístupu. Nabízí komerční zastoupení nonmodelů, castingy, forecasting v různých segmentech, experimentální (umělecké) projekty a komunitu neobyčejných lidí, kteří se skrze své aktivity snaží kriticky uvažovat nad současnými systémy a nabízet společnosti různé alternativy z perspektivy mladé generace. Agentura zastupuje nejenom nonmodels, ale také tanečníky nebo umělce v oblastech různých médií.