Jak se poznávali: Moravsko-slovenské vztahy v letech 1848–1919 Provided by Goout

Event has expired view similar events

Dietrichstein Palace Zelný trh 8, Brno

External links EventVenue

Exhibitions

Tickets available at venue

Czech description only

Výstava Historického oddělení MZM by měla přiblížit historické a kulturní vazby Moravy a Slovenska již od revolučních let 1848/49, ale důraz bude položen na období 2. pol. 19. stol. a poč. 20. stol., kdy vzájemné vazby zesílily a směřovaly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu.