Moved: HAMU/JAMU

Event has expired view similar events

Alfred ve dvoře Františka Křížka 36, Praha 7

External links EventEventVenue

Theater

100–555 CZK

Czech description only

Platforma Moved je přehlídkou, setkáním a výměnou mladých tvůrců a studentů z Ateliéru fyzického divadla v Brně a Katedry nonverbálního divadla v Praze. Vznikla jako impuls pro propojování a sdílení názorů a tvůrčích postupů a pro reflexi role umělce ve společnosti se zameřením na fyzické a komediální divadlo v českém a mezinárodním kontextu.