Humor není sranda – kurz kreativního psaní Provided by Goout

Event has expired view similar events

Klub Café Pavlač Víta Nejedlého 23, Praha

External links EventVenue

Other events

4500 CZK

Czech description only

„Semestrální kurz tvůrčího psaní, u něhož se namísto dřiny můžete radši od srdce zasmát.“ Stejně tak, jako nelze vnuknout studentovi talent, nelze ani osvojit si humor. Jde však rozvíjet talent i cizelovat humor. Kurz na bázi prožitkového semináře, který navazuje na tradici humoru a satiry v české literatuře, se zaměřuje na uvolnění kreativity a odstranění zábran, jež adeptovi brání hladce se pohybovat na literárním poli. To však nelze – kromě zvládnutí dějových zápletek – bez osvojení stylistických základů, práce s matérií jazyka a praxe v úrovni textových variant. Právě tyto dovednosti jsou často tím, co pomůže vylepšit učňův text.

V rámci kurzu si student osvojí praktické dovednosti a rozličné autorské přístupy, a to za pomoci sdílení vlastních textů v rámci kurzu, dále možnosti interpretace a analýzy ukázek humoristických kusů napříč českou i světovou literaturou. Je určen zejména těm, jimž nechybí vtip a nadhled, těm, kteří hledají únik z všednodenního života, uvolnění od starostí, ale i těm, jimž se již zajídá intelektuální nuda i společenský důraz na tragiku a melodrama. To vše s intermediálním přesahem do filmu, divadla, hudby i výtvarného umění v přátelském duchu a s možností rozšířit si kurz o exkurze směřující k bohatství současné české scény.

Lektorka Warana Psavomorecká píše glosy, drobné básnické útvary, novely a humoristické skeče. Je autorkou knih Čtyřstrunný kvartet, dále plánované publikace Con Sordino a absolventkou Literární akademie Josefa Škvoreckého. Pod civilním jménem publikovala v časopisech Souvislosti a H-aluze, pracovala v Lidových novinách a časopisu Týden, v současnosti pracuje pro Městskou knihovnu v Praze. V roce 2009 obdržela ocenění Bronislavy Mullerové. Kromě psaní se pohybuje i v jiných oblastech umění, zejména v muzice a výtvarnictví.

Čas konání: každé pondělí od 9. září do 16. prosince 2019 v 17:00–20:00 s výjimkou 30. 9. – 14. 10. (nepřítomnost lektorky v ČR) a státního svátku 28. 10. 2019.