Hra na krbíky Provided by Goout

Event has expired view similar events

Alfred ve dvoře Františka Křížka 36, Praha 7

External links EventEventVenue

TheaterOther eventsConcerts

100–555 CZK

Czech description only

Krbík = výraz údajně hojně rozšířený na jižní Moravě označující neplatný hod či nečitelný výsledek akce, něco mezního a nedefinovatelného.

Hra = svými vlastními pravidly ohraničená časoprostorová událost s proměnlivým počtem účastníků, jejímž obtížně definovatelným procesuálním cílem je spolu-účast na tvůrčím aktu.

Krbíky jakožto kultické objekty s magickou mocí. Náhoda a intuitivní průvodčí. Ovčí vlna vmotaná do zrn a škrábanců 16 mm. Mocná zvuková složka na pozadí ještě mocnějšího ultramarínu. Ani divadelní představení, ani performance, ani film ani umělecké dílo. „Hra na krbíky“ navazuje svými mýtickými kořeny, tentokráte odvozenými z prastarých východních kultur (od Beskyd až po Japonsko), na společně utvářené performativní události jako byly „Contemplative Rules“ (2017) či „Justin Time“ (2018).

Jednotlivé hry jsou určené pro jednoho „diváka“ a budou trvat přibližně 10 minut. Celkový časový rámec pro repetice bude 2–3 hodiny. Každý může hrát vícekrát. Večer bude završen premiérovým performativně-zvukovým koncertem kapely Pily (cca od 20 hodin). Mezičasy jsou určené pro rozhovory se všemi tvůrci.