Holby a holbičky – lisované sklo Inwald Provided by Goout

Event has expired view similar events

The City of Prague Museum – Main Building Na Poříčí 52, Praha 8

External links EventVenue

Exhibitions

60–350 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Description

Další minivýstava ze série „Předmět sezony“ představí pivní sklenice a miniaturní holbičky z lisovaného skla, vyrobené v někdejší sklárně Inwald na pražském Zlíchově.

Firma Inwald, založená roku 1862 Josefem Inwaldem, patřila v Čechách k největším sklářským podnikům druhé poloviny 19. století. Mezníkem ve vývoji firmy a současně význačným momentem v dějinách produkce skla v Praze se stal rok 1878, kdy J. Inwald, po zkušenostech s řízením několika rafinérií skla, založil v Praze na Zlíchově první sklárnu, která se zabývala provovýrobou skla i jeho následným zušlechťováním – broušením, rytím, malbou ad. Mezi stěžejní prodejní artikly zlíchovské sklárny patřila osvětlovací tělesa, lisované užitkové a upomínkové sklo i náročnější foukané duté sklo, které si získalo řadu ocenění na světových i rakouských výstavách. Po smrti Josefa Inwalda v roce 1906 se ujali vedení rozvětveného podniku jeho synové Rudolf a Oskar, kteří zlíchovskou sklárnu dovedli až na práh 30. let 20. století, kdy i v souvislosti se světovou hospodářskou krizí sklárna musela omezit svůj provoz až k úplnému ukončení chodu roku 1935.

Pozn. redakce: Fotografie jsou pouze ilustrační.