Herecký kurz pro neherce Provided by Goout

Event has expired view similar events

Ábíčko – Small Stage of the Theatre ABC Vodičkova 28, Praha 1

External links EventVenue

Other events

Czech description only

Jednodenní praktická herecká dílna se bude zabývat základy a principy fungování divadla, účastníci budou formou praktických cvičení prozkoumávat úplnou prapodstatu divadelního umění, budou se rozpomínat na bezstarostný svět dětských her, na uvolnění, které hru vždy provází.

Dalším tématem divadelních cvičení bude týmová spolupráce, vnímání partnera a živá komunikace. Účastníci se budou prakticky zabývat stavbou, principy a definicí dramatické situace, bez které není žádného divadla. Vyzkouší si různé podoby dramatické situace, co ji ovlivňuje, určuje a na vlastní kůži zjistí potřebu dramatické situace pro herce na jevišti.

Dílna nestaví na hereckém talentu účastníků, ale na jejich chuti a odhodlání vyzkoušet si divadlo, je tudíž otevřena komukoliv v jakémkoliv věku. Součástí jednodenního hereckého kurzu je i návštěva divadelního představení a následná beseda s tvůrci.