Grafická dílna Františka Bílka Provided by Goout

Today, Permanent

Villa Bílek Mickiewiczova 1, Praha 6

External links EventVenue

Exhibitions

60–120 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

František Bílek (1872–1941) byl český grafik, sochař, architekt, autor užitého umění a symbolista období secese. Již od dětství se u něho projevovalo umělecké nadání. V Táboře vystudoval gymnázium a pak studoval malířství u profesora Maxmiliána Pirnera na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl členem SVU Mánes, Umělecké besedy a SČUG Hollar.