František Bílek's Studio Provided by Goout

Today, Permanent

Villa Bílek Mickiewiczova 1, Praha 6

External links EventVenue

Exhibitions

60–120 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Cílem expozice, otevřené v září 2010 v Bílkově vile na Hradčanech, je ukázat na vybraných dílech Františka Bílka celkový charakter jeho tvorby a poskytnout tak divákovi výstižný názor na osobní přínos Bílka českému a světovému umění. Výběr děl postihuje všechny etapy Bílkova vývoje a přihlíží k jeho schopnostem vytvářet různými technikami celkové dílo, dotvářející symbolistický projekt morálního i estetického povznesení člověka.

U této expozice je proměnná otevírací doba.