Eva Eisler, Peter Demek: House Sitters Provided by Goout

Today, 12:00

Jurkovič House Jana Nečase 2, Brno

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Tuto výstavu je možné navštívit pouze během komentovaných prohlídek Jurkovičovy vily.

Výstavní „život“ v Jurkovičově vile v letošním roce ovlivnila, jako ostatně všechno kolem, pandemie coronaviru. Nový projekt nebylo možné v daných podmínkách dokončit, a proto Moravská galerie požádala Evu Eisler a Petera Demka, zda by si svůj loňský umělecký pobyt „Ve vile“ neprodloužili o další rok. Souhlasili pod podmínkou, že minulou výstavní konstelaci natolik pozmění, že se bude jednat o novou výstavu. Zvolili i nový název, který s nadsázkou vystihuje jejich aktuální funkci uměleckých ‚strážců“ domu v nejisté době.