Eva Eisler – Peter Demek Provided by Goout

Today

Jurkovič House Jana Nečase 2, Brno

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Tuto výstavu je možné navštívit pouze během komentovaných prohlídek Jurkovičovy vily.

O umělkyni a výrazné osobnosti českého designu Evě Eisler je známo, že každou svou výstavou překvapí návštěvníky něčím novým. Ani v Jurkovičově vile tomu není jinak. Společně se sochařem Peterem Demkem představí výběr prací převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče.

Eva Eisler ve své práci slučuje architekturu, design a umění. Tvorba Evy Eisler je charakteristická tvarovým minimalismem, ušlechtilými materiály a jejich dokonalým zpracováním. Podobně je tomu také u sochaře Petera Demka, s nímž vede ateliér K.O.V Koncept – Objekt – Význam na pražské UMPRUM.

Jejich společná výstava představí výběr prací převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče. „Hlavní sdělení výstavy spočívá ve vyvolání dialogu mezi jasně danou výtvarnou formou architektury a prostorovými sochařskými komponenty, které vznikly na jiných principech. Výstava je dobrou příležitostí, jak poznat metody výtvarné a řemeslné tvorby ornamentální architektury. A postavit tyto dvě formy vedle sebe,“ přibližuje pojetí výstavy Peter Demek.

Pro výstavu v Jurkovičově vile vybrala Eva Eisler soubor starších prací vytvořených za posledních dvacet let. Jedná se o kresby, tisky a především objekty, z nichž každý má svůj osobitý příběh. Stůl pro otce a syna položený na bok přestává plnit funkci stolu a stává se sochou, Eisler tak vyjadřuje vztah založený na moci a aroganci, který ale stále může dostat druhou šanci. O proměnách vztahů pojednávají také nově vzniklé tisky, rozměrný variabilní objekt zase symbolizuje nekonečnost možností. Za kresbami na papíře stojí osud Perchty z Rožmberka, kterým se Eisler zabývala při svém pobytu v Mikulově na výtvarném sympoziu v roce 2013. Překvapí také Peter Demek, který kromě pro něj typických kovových objektů vystaví zcela nové keramické sochy.