Eva Eisler – Peter Demek Provided by Goout

Event has expired view similar events

Jurkovič House Jana Nečase 2, Brno

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Tuto výstavu je možné navštívit pouze během komentovaných prohlídek Jurkovičovy vily.

O umělkyni a výrazné osobnosti českého designu Evě Eisler je známo, že každou svou výstavou překvapí návštěvníky něčím novým. Ani v Jurkovičově vile tomu není jinak. Společně se sochařem Peterem Demkem představí výběr prací převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče.

Eva Eisler ve své práci slučuje architekturu, design a umění. Tvorba Evy Eisler je charakteristická tvarovým minimalismem, ušlechtilými materiály a jejich dokonalým zpracováním. Podobně je tomu také u sochaře Petera Demka, s nímž vede ateliér K.O.V Koncept – Objekt – Význam na pražské UMPRUM.

Jejich společná výstava představí výběr prací převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče. „Hlavní sdělení výstavy spočívá ve vyvolání dialogu mezi jasně danou výtvarnou formou architektury a prostorovými sochařskými komponenty, které vznikly na jiných principech. Výstava je dobrou příležitostí, jak poznat metody výtvarné a řemeslné tvorby ornamentální architektury. A postavit tyto dvě formy vedle sebe,“ přibližuje pojetí výstavy Peter Demek.

Pro výstavu v Jurkovičově vile vybrala Eva Eisler soubor starších prací vytvořených za posledních dvacet let. Jedná se o kresby, tisky a především objekty, z nichž každý má svůj osobitý příběh. Stůl pro otce a syna položený na bok přestává plnit funkci stolu a stává se sochou, Eisler tak vyjadřuje vztah založený na moci a aroganci, který ale stále může dostat druhou šanci. O proměnách vztahů pojednávají také nově vzniklé tisky, rozměrný variabilní objekt zase symbolizuje nekonečnost možností. Za kresbami na papíře stojí osud Perchty z Rožmberka, kterým se Eisler zabývala při svém pobytu v Mikulově na výtvarném sympoziu v roce 2013. Překvapí také Peter Demek, který kromě pro něj typických kovových objektů vystaví zcela nové keramické sochy.