Dramamámy Provided by Goout

Event has expired view similar events

Buranteatr Kounicova 20, Brno

External links Venue

Other events

900–1800 CZK

Czech description only

Dramamámy jsou cyklus lekcí dramatické výchovy pro rodiče s dětmi v sezóně 2019/2020, který nabízí prostor pro uměleckou seberealizaci rodičů i dětí, možnost prohloubení vzájemného vztahu i potěšení ze společných zážitků a divadelní tvorby. V průběhu workshopu se budou rodiče i děti prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy (živý obraz, hra v roli, imaginace, interpretace, improvizace, tvorba etudy, pantomima, narativní pantomima, zástupní text, tvorba zvukového plánu, přednes a jiné) zabývat vybranými tématy jednotlivých lekcí. Rodiče s dětmi budou pracovat odděleně i společně, za cílem seberealizace obou věkových kategorií a následného propojení jejich divadelního vyjádření.

Program:
9. 11. 2019 „Tajný svět věcí“ – hra s předmětem a loutkou
7. 12. 2019 „V Africe“ – rytmus, tanec, pantomima
11. 1. 2020 „Tady bydlím já“ – pohyb, prostor, hra v roli
8. 2. 2020 „Básnění“ – rytmus, přednes, živé obrazy
7. 3. 2020 „Moje planeta“ – hra v roli, zástupná řeč, pohybové hry
4. 4. 2020 „Až já budu dospělý“ – hra v roli, pantomima
2. 5. 2020 „Dědeček a babička“ – stínohra, práce s rekvizitou
6. 7. 2020 „Ztracená věc“ – práce s předmětem a loutkou, hra v roli


Other showtimes

6th June, 09:30