Dějiny umění 20. století Provided by Goout

Event has expired view similar events

Pražák Palace Husova 18, Brno

External links EventVenue

Other events

1190–1690 CZK

Czech description only

Kurz, který zájemce provede dějinami umění 20. století. V rámci kurzu si budou návštěvníci moci prohlédnout expozice a krátkodobé výstavy. Každé sudé úterý od 18.00 do 19.30 v knihovně Moravské galerie v Brně.

Program přednášek:
- Dušan Jurkovič a inspirace lidovou architekturou 18. 9. 2018
- Bohumil Kubišta a expresionismus 2. 10. 2018
- Český kubismus v malířství, sochařství i architektuře 16. 10. 2018
- Jan Zrzavý, samouk 30. 10. 2018
- Josef Čapek a primitivismus 13. 11. 2018
- Toyen a Jindřich Štýrský a artificialismus 27. 11. 2018
- Inez Tuschnerová a význam pro brněnský textil, výstava 11. 12. 2018
- Josef Šíma, Cesta k Vysoké hře, výstava 15. 1. 2019
- Vladimír Boudník a explosionalismus 29. 1. 2019
- Jiří Valoch, sběratel, umělec, kurátor 12. 2. 2019
- Joseph Beuys aneb Neviditelná socha 26. 2. 2019
- Milan Knížák a akční umění 12. 3. 2019
- Vídeňský akcionismus, tělo jako možnost vyjádření 26. 3. 2019
- Land Art aneb krajina jako hledání podstaty 9. 4. 2019
- Zdeněk Sýkora a abstraktní umění 23. 4. 2019
- Veřejná plastika 2. pol. 20. století 7. 5. 2019
- Gender Art 21. 5. 2019
- Eva Kmentová, Adriena Šimotová, Zorka Ságlová a ženy v umění 4. 6. 2019
- Postmodernismus nejen v architektuře 18. 6. 2019

Registrace: edukace@moravska-galerie.cz, 532 169 177