Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století Provided by Goout

Today, Permanent

Ctěnice Chateau Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

External links EventVenue

Exhibitions

50–200 CZK

Czech description only

Expozice seznámí návštěvníky s historií obce Vinoř. Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

Z exponátů stojí za pozornost dochovaný vycházkový oblek požárníka nebo pluviál z 19. století zapůjčený z Farního úřadu Vinoř.