Cop Provided by Goout

07.01.2021 - 07.01.2024

KD Mlejn Kovářova 4, Praha 5

External links EventVenue

Concerts

350 CZK

Czech description only

Description

COP vznikl v roce 1978 a hned od počátku své existence slavil četné úspěchy. V roce 1980 vyhrál v té době nejprestižnější cenu Porta a v roce 1981 si úspěch zopakoval. V letech 1982 – 1983 většina členů kapely emigrovala do USA a Kanady. Z celé sestavy zůstal pouze Míša Leicht, který má hlavní zásluhu na vzkříšení souboru. Do zlomového roku 1989 objížděla skupina COP bluegrassové přehlídky a koncerty. V roce 1991 přišlo na svět první copácké album a do dnešního dne jich má na svém kontě již deset. Skupina COP se díky svojí popularitě stala pravidelným hostem všech významných hudebních přehlídek v naší republice. Dnes si již prakticky nikdo nedokáže představit Zahradu (nejprestižnější festival folkové a country hudby), Portu (velmi známý festival s dlouhou tradicí), Jamboree (nejstarší bluegrassový festival v Evropě), Struny na ulici a další bez přítomnosti COPu. COP je velmi populární i v zahraničí, o čemž svědčí pravidelné návštěvy Velké Británie, Slovenska, i dalších zemí zbytku světa. V roce 2002 COP získal cenu Anděl za oblast Folk & Country. Skupinou COP prošlo za dobu její existence řada skvělých hudebníků a výjimečných osobností.