Commedia finita Provided by Goout

Event has expired view similar events

Viola Theatre Národní 7, Praha 1

External links EventVenue

Theater

Czech description only

Vtipná hra o české operní pěvkyni Emě Destinnové.

Výpovědi její pedagogické konkurentky, uklízečky, společnice a komorné jsou svědectvím nejen o úspěších a pádech Emy Destinnové, ale především o závisti a malosti, které jako důvěrné známé provázejí i naše životy.


Other showtimes

19th October, 20:00