Cithara Nova & Missa J. V. L. Dukáta Provided by Goout

13th November, 19:30

Czech Museum of Music Karmelitská 2/4, Praha 1

External links Venue

Concerts

150–300 CZK Buy your tickets

Czech description only

Orchestr Musica Florea ve spolupráci se sborem Collegium Floreum provede skladby českého barokního autora J. V. L. Dukáta. Na programu budou tři kantáty ze sbírky _Nová cithara, mezi lesy, skalami a vodami siloenskými vytvořená, aneb dvanáct posvátných zpěvů_…a jediná dochovaná zhudebněná mše B dur tohoto autora. Josef Leopold Václav Dukát (1684-1717) patří mezi méně známé české barokní skladatele. Narodil se v moravském Prostějově a vzdělání absolvoval v Olomouci na jezuitské koleji. Byl zaměstnán v želivském klášteře jako varhaník a regenschori a věnoval se zde rovněž skladbě. „Dochovaná tvorba o něm vypovídá jako o mimořádně talentovaném skladateli, který vysoce přesáhl úroveň lokálních umělců,“ uvádí k jeho odkazu Marek Štryncl.Tickets