Cesta města Provided by Goout

Today, Permanent

Galerie Obecního domu Obecní dům, Ostrožná 46, Opava 1

External links EventVenue

Exhibitions

20–90 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do II. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen archeologické a historické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu Obživlá Opava, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.