Československá meziválečná avantgarda Provided by Goout

Today, 12:00

NaFilM: National Film Museum Jungmannova 748/30, Praha 1

External links EventVenue

ExhibitionsFor children

130–160 CZK

Czech description only

Nechte instalace rozehrát vaši vlastní představivost – přesně tak, jak by si to avantgardisté přáli.

Návštěvníci filmové výstavy objeví, co ve dvacátých letech fascinovalo avantgardní tvůrce, jaké filmy v té době vznikaly a jak je bylo možné promítat. Součástí výstavy jsou stínové projekce, unikátní imaginární kino, ale také kino klasické, kde je možné zhlédnout pásmo avantgardních filmů z dvacátých a třicátých let.