Božena Horneková Rothmayerová a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor (1926–1939) Provided by Goout

Event has expired view similar events

Study and Documentation Centre Norbertov Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice

External links EventVenue

Exhibitions

0–60 CZK, Tickets available at venue

Czech description only

Výstava k 100. výročí vzniku Československa prezentuje vzájemné vztahy mezi dvěma osobnostmi ženské kultury 20. a 30. let 20. století, textilní výtvarnice Boženy Hornekové Rothmayerové a dcery prezidenta republiky Alice Masarykové.

Za nejzásadnější etapu této spolupráce lze považovat vznik stylu tzv. Moderní ženy, který byl ve formě modelového systému oblečení prezentován Boženou Hornekovou Rothmayerovou na výstavě Civilizovaná Žena na přelomu let 1929 a 1930 v Brně. Spoluprací s Alicí Masarykovou získala Božena Horneková Rothmayerová šanci podílet se na dotváření interiérů Pražského hradu textilními prvky a dalších prezidentských sídel v Lánech, Topolčiankách a v Bystričce. Na základě dochované korespondence a archivních materiálů výstava sleduje i další oblasti činnosti Alice Masarykové, kterých se přímo nebo zprostředkovaně účastnila Božena Horneková Rothmayerová.