Bohoušova divadelní školka Provided by Goout

Event has expired view similar events

KC Zahrada Malenická 1784/4, Praha 11

External links EventVenue

For children

Czech description only

Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, práce na verbálním a nonverbálním projevu, ohled na individuální schopnosti, podpora skupinové spolupráce.

Náplň kurzu:
- hry – pohyb – pantomima – akční mim,
- předmět – loutka – marioneta,
- slovo – přednes – hra,
- rytmus – písnička – vše dohromady,
- příběhy – vyprávění – naslouchání.

MgA. Hana Strejčková, DiS. je divadelní pedagožka, režisérka a dramaturgyně, publicistka, performerka a loutkářka. Absolventka DAMU (dramaturgie, režie), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži (fyzické divadlo, dramatická tvorba) a Laboratoře výzkumu pohybu (pohyb, architektura, scénografie) na téže pařížské škole. Absolvovala řadu kurzů, seminářů a stáží v ČR i v zahraničí. Členka Sdružení pro tvořivou dramatiku a spoluzakladatelka neziskové organizace FysioArt. Více informací zde.

Praktické informace:
Vhodné pro samostatné děti od 4 do 7 let (děti nastupující do 1. třídy).
Všichni si mohou vyzkoušet jednu ukázkovou lekci zdarma.
Divadelní školka probíhá vždy v úterý v 15:30 a trvá 45 minut.
Kurzovné 1000 Kč / pololetí (do 31. 1. 2020), nebo 1800 Kč / celoroční (do poloviny června 2020).
Sourozenecká sleva 10%.
Přihláška k dispozici na recepci nebo ke stažení zde.