Bohoušova divadelní školka Provided by Goout

01.09.2020 - 31.01.2021

KC Zahrada Malenická 1784/4, Praha 11

External links EventVenue

For children

Czech description only

Description

Dramatický kroužek. Rozvoj tvořivosti, prohloubení představivosti, pohybové a loutkové divadlo, základy jevištní práce a podpora verbálního projevu. Individuální a skupinová práce.

Vhodné pro děti od 4 let po děti nastupující do 1. třídy.

Lektoři MgA. Hana Strejčková, Dis. a Filip Novák