Bezplatné patentové databáze asijských zemí Provided by Goout

Event has expired view similar events

Moravian Library in Brno Kounicova 65a, Brno-střed

External links EventEventVenue

Other events

Free

Czech description only

Zájemci mají možnost na školení s Jarmilou Avratovou (Úřad průmyslového vlastnictví v Praze) si prakticky vyzkoušet árodní databáze patentů některých asijských zemí. Pozornost budou věnovat zdrojům, které jsou volně přístupné a jež umožňují vyhledávání v angličtině. Detailní informace o programu a povinné přihlášce zde.

Ing. Jarmila Avratová absolvovala VŠCHT v Praze, obor Výroba a zpracování polymerů (1982). Pracovala v oboru povrchových úprav a chemické technologie výroby organických sloučenin. Od roku 2011 pracuje v Úřadu průmyslového vlastnictví v oboru patentových informací. Zajišťuje patentové rešeršní služby pro veřejnost, služby informačního střediska ÚPV a dále přednášky, školení a kurzy v oblasti ochrany průmyslových práv a provádění rešerší v patentových databázích. Zastupuje Úřad při jednáních o změnách MPT ve WIPO. Zajišťuje prezentace Úřadu na výstavách a veletrzích.