Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957 Provided by Goout

Today, 12:00

Exhibition hall Masné kramy Pražská 18, Plzeň

External links EventVenue

Exhibitions

Czech description only

Výstava ukáže průmět fenoménu aviatiky do české vizuální kultury v rozmezí let 1783 (první vzlet balónu) a 1957 (vypuštění první kosmické sondy).

Výstava vychází z badatelského projektu GAČR G 16504 Evy Bendové a Ondřeje Váši, jehož výstupem bude publikace. Aviatické téma v české vizuální kultuře nebylo dosud reflektováno. Na rozdíl od knihy poukáže výstava výraznou vizuální podobou na fenomény spojené s aviatikou v nejširším poli „vysokého“ umění i populárního obrazu české společnosti.

Výstava chce klást důraz na česká, respektive československá a zejména plzeňská specifika (Západočeský aviatický klub), ale v mezinárodním kontextu. Neobejde se bez zahraničních zápůjček, zejména francouzské a Italské provenience, zemí, které představovaly kolébku aviatiky, a ovlivnili střední Evropu. Ta má však svá významná specifika. Divák tak bude obklopen obrazy rané aviatiky v českých zemích v podobě ilustrací balonových letů, dobrodružných románu, stejně tak tvorby utopistického pojetí „vznášení se“, které ještě v 50. letech tak rád využívá film (Bořivoj Zeman) nebo malba (Kamil Lhoták). Pokrok, které znamenal vývoj motorového letu, ovlivnil v celosvětovém měřítku avantgardní umění i architekturu. Malba spolu s modely architektonických realizací i sochařských utopií nebo pomníků bude konfrontována s realitou motorového létání v podobě technických prvků, modelů konkrétních strojů a vynálezů. Rozvoj aviatiky v první polovině 20. století s sebou přinesl na jedné straně bohatou až romantickou poetiku na druhé straně vidění letadla jako ničivého stroje a fatální destrukce. V avantgardním umění pak aviatika přinesla nové způsoby nazírání na svět v podobě „ptačích perspektiv“ nebo naopak pohledů zaměřených do nekonečného vesmíru.

Závěrečnou, pomyslnou tečkou za příběhem vznášení se, letu i pádu a „dobývání nebe“ je poznání vesmíru, započatém v roce 1957 vypuštěním sondy Sputnik. Ten bude i pomyslnou tečkou závěru výstavy.