Art for Blind and Visually Impaired Provided by Goout

Today, Permanent

Museum of Applied Arts in Brno Husova 14, Brno

External links Venue

Exhibitions

Czech description only

V expozici děl současného umění pro nevidomé a slabozraké návštěvníky Moravské galerie v Brně jsou průběžně představována díla jednadvaceti autorů, kteří své práce darovali do Kolekce uměleckých děl Moravské galerie v Brně pro nevidomé a slabozraké za účelem zpřístupnit umění této specifické skupině návštěvníků.

Základem kolekce jsou díla, která byla poprvé v těchto souvislostech prezentovaná na výstavě Možná sdělení (2001). Kromě renomovaných autorů (Jiří Kolář, Adriena Šimotová, Václav Cigler, Radek Kratina, Monogramista T. D., Dalibor Chatrný atd.) jsou součásti souboru také díla autorů nejmladší generace (Daniel Hanzlík, Petr Babák, Petr Nikl,.atd.).