Angličtina pro batolata s BabySigns Provided by Goout

Event has expired view similar events

Mateřské centrum Kůzle Revoluční 227/51, Plzeň 4 – Lobzy

External links EventVenue

Other eventsFor children

Czech description only

Kurz angličtiny GoKids English formou zábavných aktivit podporujících psychomotorický vývoj učí anglickému jazyku. Tato metoda učí děti angličtině jako by to byla jejich mateřština. Lekce jsou plné her, zpívání a cvičení podporujících psychomotorický vývoj, která probíhají pouze v angličtině a tím dochází k přirozenému vstřebávání jazyka. Cílem kurzu je představit dětem nový jazyk tak, jak jim je to nejpřirozenější. Děti se naučí rozumět jednoduchým výrazům, slovním spojením a pokynům a osvojí si koncept, že komunikace může probíhat i v jiné řeči. V kurzu se také využívá znakování BabySigns, které nejen že dětem a rodičům poskytne nástroj pro komunikaci do té doby, než se dítě naučí mluvit, ale zároveň i poslouží jako důkaz, že děti angličtině skutečně rozumějí.Metodika těchto kurzů z programu GoKids English pochází od doktorek vývojové psychologie Lindy Acredolo a Susan Goodwyn – rovněž zakladatelek zakování BabySigns.

Kurz je roční a je určen dětem od 1,5 roka do 3 let věku (při zápisu do kurzu) a obsahuje 36 lekcí na témata z běžného života miminka. Součástí kurzu jsou i audiovizuální materiály k učení angličtiny doma. Kurz je veden certifikovanou lektorkou GoKids English Dagmar Dolejšovou. Je vhodným pokračováním kurzu _Angličtina pro miminka s BabySigns. Oba kurzy probírají stejných 12 témat, materiály k oboum kurzům jsou totožné. Rozdílné jsou především hry, které se při jednotlivých hodinách hrají a cíl hodin, tzn. co se děti mají naučit. Miminka se s jazykem spíše seznamují poslechem a učí se první výrazy vyjádřit znaky, zatímco batolata procvičují porozumění výrazům, učí se slova vyslovovat a také tvořit jednoduchá slovní spojení. Batolata pak budou v těchto kurzech s hrdostí říkat to, co v kurzech pro miminka teprve znakovaly.

Důležité informace: Lekce probíhají vždy ve čtvrtek v 9:30 s výjimkou 31. 10., 26. 12., 2. 1., 5. 1. a 9. 4. 2019.