Anděl v modrém Provided by Goout

Event has expired view similar events

Viola Theatre Národní 7, Praha 1

External links EventVenue

Theater

Czech description only

Osobní i umělecká pouta osudově spojovala jednu z nejslavnějších dvojic francouzského umění 20. století — herce Jeana Maraise a básníka, dramatika, divadelního i filmového režiséra a výtvarníka Jeana Cocteaua. Přesvědčivým svědectvím jsou jejich jejich životopisy a korespondence, ale i Cocteauovy básně, dramata, scénáře a myšlenky.


Other showtimes

27th November, 20:00