Alt*Pride 2019 Provided by Goout

Event has expired view similar events

Prague – various venues Praha

External links Event

FestivalsOther events

Czech description only

Alt*Pride je nekomerční alternativou Prague Pride, která chce ukázat, že queer identita není na prodej, nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Dále chce upozorňovat na opomíjená témata jako je třída, etnicita, původ a role sociálních nerovností ve vyčleňování a útlaku uvnitř i vně queer komunity.

Více informací na webu.