Alice Kraemerová: Vývoj japonského znakového písma

Event has expired view similar events

Národní muzeum Václavské náměstí 68, Praha 1

External links EventVenue

Other events

30 CZK

Czech description only

Tématem přednášky bude stručný vývoj japonského písma, jeho současná podoba, ale i zvláštnosti jeho použití v minulosti i současnosti. Obrazový doprovod představí kaligrafickou podobu písma a mnoho záludností jeho čtení. Přednášku z cyklu o japonské kultuře povede Alice Kraemerová.