1989–2019, Cesty Evropy Provided by Goout

Event has expired view similar events

French Institute Štěpánská 35, Praha 1

External links EventVenue

Other events

Czech description only

Cyklus série přednášek připomínající cestu Evropy od roku 1989 do současnosti se zaměřením na aktuální výzvy.

V rámci regionální spolupráce s Francouzským institutem v Německu, která se týká tématu 30 let od pádu Berlínské zdi a Sametové revoluce, pořádá Francouzský institut v Praze i v letošním roce sérii přednášek, které přispějí k intelektuální debatě a připomenou cesty Evropy od roku 1989 a zaměří se na výzvy současnosti. Cílem je, kromě historického a kontextu, pochopit současnou Evropu. Přednášející se budou zamýšlet nad tématy napříč společenským, kulturním a politickým spektrem a stejně tak cestami, které utvářejí evropskou identitu a budoucnost.

Evropa, kterou v současnosti sžírá strach a hněv, je konfrontována s projevy odporu a extrémismu a čelí hrozbě jak vnějšího tak vnitřního roztříštění. Je proto naléhavě nutné hledat společně s odborníky i širokou veřejností odpovědi na otázky: jaké jsou základní principy, jak znovuobnovit společné soužití Evropanů, jaké problémy společně sdílíme a do jaké míry je demokratická Evropa schopná reagovat na události a otřesy, aby zachránila svůj velký příběh.

Cyklus přednášek 1989–2019, Cesty Evropy tvoří think tanky pořádané ve spolupráci s partnerskými organizacemi z akademického prostředí a má ambici tlumočit pohled Francie na evropské otázky a navázat dialog s jednou z klíčových zemí středu Evropy.

Přednášející: Marc Lazar, Jiří Dienstbier ml., Claire Versini, Alain Finkielkraut, Luuk van Middelaar, François Gemenne, Delphine Horvilleur, François Héran, Claire Zalc, Michal Frankl, Barbara Cassin, Antoine Marès

Kompletní program zde.